Ing.Miroslav Jílek

Počítačové programy pro rybářské organizace

Aktuální informace

1.5.2017 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.81. Novinky: Úprava formuláře Obsluha - Kolonka Povolenky vydal a platby přijal přesunuta do spodní části formuláře - je dostupná i při neplatnosti státního rybářského lístku, lze uložit i nulovou platbu.

5.4.2017 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.80. Novinky: Kolonka Pokladní v záznamech Plateb - možnost filtrování a sumarizace.

5.4.2017 - Vydána nová aktualizace struktury databáze č.8. Provede úpravu tabulek Platby, která umožní evidenci jména pokladního a následnou filtraci (sumarizaci) plateb přijatých touto osobou. Bez této ruční aktualizace nebude možné spustit program od verze 15.80!!!

11.2.2017 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.79. Novinky: Kontrola exportu dat na ÚS Ostrava - případně ruční aktualizace souboru ExportUSO.mdb (více v manuálu), zrychlení formuláře Kontroly RS.

10.2.2017 - Žádám všechny funkcionáře z MO sdružených v ÚS Ostrava, aby nahradili soubor ExportUSO.mdb ve složce Ryby15 souborem novým, který stáhnete z tohoto odkazu. Pokud jste již data odeslali, pak je nemusíte posílat znovu. Data za rok 2017 již nebudou ve strém souboru přijímána!

8.2.2017 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.78. Novinky: Náhled do číselníku revírů.

28.1.2017 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.77. Novinky: Rozdělení importu dat úlovků dle povolenek z ÚS Ostrava (pouze pro MO sdružené v ÚS Ostrava).

26.1.2017 - Vydána nová aktualizace číselníku revírů - stažení.

25.1.2017 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.76. Novinky: Sestava kontrol členů MO rybářskou stráží.

20.1.2017 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.75. Novinky: Úpravy fitru sumáře úlovků.

20.1.2017 - Upozronění pro MO sdružené v ÚS Ostrava Nezapisujte úlovky, docházky a kontroly RS z celosvazových a celorepublikových povolenek. Tato data vám budou zaslána až po sumarizaci úlovků, docházek a kontrol RS za celý ČRS - po načtení celkových dat byste si vytvořili duplicitní záznamy!!!

7.1.2017 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.74. Novinky: Změna ukládání názvu MO při výdeji povolenky - čtetě v manuálu.
TOPlistPartner projektu: