Ing.Miroslav Jílek

Počítačové programy pro rybářské organizace

Aktuální informace

3.9.2019 - Balíček aktualizátorů struktury databáze Data15.mdb: Z důvodu opakujích se problémů s převodem dat do verze Ryby17, způsobené neprovedením aktualizací struktury databáze Data15.mdb v minulosti, jsou opět všechny tyto aktualizátory ke stažení z podstránky Podpora...

29.8.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.4
Novinky: oprava ukládání nových záznamů vydaných povolenek a brigád z formuláře Povolenky detail a Brigády detail.

6.8.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.3
Novinky: oprava ukládání karet členů po odstranění karty člena.

5.8.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.2
Novinky: oprava generování čísla legitimace při založení nové karty člena případně při změně čísla legitimace (výměně).

5.8.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.1
Novinky: oprava zakládání nových záznamů plateb.

31.7.2019 - Nová verze programu - Ryby17: Prosím, abyste přešli na novou verzi programu Ryby17. Tu si stáhněte z podstránky Podpora. Verze Ryby16 již nebude podporována. Licence pro verzi 17 je přenosná z verze 16. Postup instalace a převodu dat je popsaný v manuálu v instalačním balíčku. Vzhledem k rozsáhlým změnám v kódu (v uživatelském rozhranní jsou minimální změny) prosím o zvýšenou obezřetnost a častější zálohování dat v následujích týdnech. V případě, že by se v programu objevila chyba, prosím o co nejrychlejší nahlášení. Vydal bych automatickou aktualizaci. Děkuji!

31.7.2019 - Tiskárna: Prosím o zaslání informací o typu tiskárny, kterou ve vaší MO používáte pro potisk hlaviček povolenek (výkazú úlovků a docházek) a případně i zkušeností, jak tento tisk na této tiskárně "vychytat". Za informace děkuji!

13.7.2019 - Nová verze programu - Ryby17: Do konce července 2019 vydám testovací verzi programu Ryby17. Předpokládané ukončení servisu verze 16 bude během měsíce září 2019. Prosím o vyzkoušení a zaslání připomínek, včetně upozornění na případné chyby. Děkuji!

13.7.2019 - Chybějící revíry v číselníku revírů programu Ryby16: Prosím o zaslání informací o případně chybějících revírech v číselníku revírů (číslo revíru, název revíru a hospodařící MO). Za informace děkuji!

1.3.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby16.10. Novinky: úpravy filtrů karek členů a tiskových sestav členů, tiskové sestavy členů bez souhlasu a rozšířeného souhlasu (GDPR).

24.2.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby16.9. Novinky: evidence souglasu a rozšířeného souhlasu (GDPR), úprava nástroje doplnění dat.

17.2.2019 - Vydána aktualizace struktury databáze č.10. Novinky: možnost evidence souhlasu (GDPR). Bez této aktualizace struktury databáze nebude možné provozovat verzi programu Ryby16.9! Verzi programu Ryby16.9 vydám v neděli 24.2.2019 navečer... Zde si stáhněte balíček pro aktualizaci struktury databáze č.10. Tuto aktualizaci struktury databáze můžete provést již nyní - tedy na verzi programu Ryby 16.8! Nezapomeňte, že aktualizaci struktury databáze je třeba provést na všech kopiích databáze Data15.mdb! Více informací v návodu uvnitř balíčku.
TOPlistPartner projektu: