Ing.Miroslav Jílek

Počítačové programy pro rybářské organizace

Aktuální informace

18.2.2020 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.18
Novinky: úprava exportu pro ÚS Ostrava (vizualizace exportu úlovků).

11.2.2020 - Aktualizace číselníku revírů: Zde si můžete stáhnout doplněný aktualizační balíček pro provedení aktualizace číselníku revírů. Návod je součástí obsahu staženého balíčku...

30.1.2020 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.17
Novinky: oprava vyhodnocení plnění brigád na formuláři Obsluha.

24.1.2020 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.16
Novinky: nový záznam (úřadu) lze do číselníku úřadů vložit přímo z karty člena - více v novém manuálu v kapitole 14.2.

19.1.2020 - Aktualizace číselníku revírů: Zde si můžete stáhnout aktualizační balíček pro provedení aktualizace číselníku revírů. Návod je součástí obsahu staženého balíčku...

18.1.2020 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.15
Novinky: úprava generátoru čísel dokladů plateb.

18.1.2020 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.14
Novinky: úprava tisku platebních dokladů (více v kapitole č. 29.5 - v novém manuálu).

15.1.2020 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.13
Novinky: oprava filtru plateb, úprava názvu ukládané záložní kopie databáze (doplněno datum).

7.1.2020 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.12
Novinky: oprava nástroje tisku (sestavy) čárových kódů čísel kuponů povolenek.

29.12.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.11
Novinky: oprava nástroje (sestavy) Přehled hospodaření.

23.12.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.10
Novinky: oprava záznamu vrácení výkazu úlovků z formuláře Obsluha, oprava filtru sumářů úlovků.

21.12.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.9
Novinky: doplnění možnosti tisku zarybňovacích plánů a přehledů hospodaření také za roky 2014-2018.

13.12.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.8
Novinky: oprava ukládání záznamů placených brigád za minulý rok z formuláře Obsluha.

20.11.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.7
Novinky: oprava zadávání čísla legitimace.

12.11.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.6
Novinky: oprava vymazání formuláře pro pořízení záznamů úlovků (kolonky Revír a Docházky).

9.11.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.5
Novinky: oprava otevírání manuálu z nabídky programu, oprava vymazání formulářů pro pořízení záznamů úlovků a kontrol RS.

5.11.2019 - Převod dat z verze 16 do verze 17: Z důvodu problémů s převodem dat v několika MO jsem upravil převodník dat. Pokud ještě budete dělat převod dat z verze 16 do verze 17, použijte nový převodník dat. Ten je obsažen v instalčním balíčku programu Ryby17, který si můžete stáhnout z podstránky Podpora...

3.9.2019 - Balíček aktualizátorů struktury databáze Data15.mdb: Z důvodu opakujích se problémů s převodem dat do verze Ryby17, způsobené neprovedením aktualizací struktury databáze Data15.mdb v minulosti, jsou opět všechny tyto aktualizátory ke stažení z podstránky Podpora...

29.8.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.4
Novinky: oprava ukládání nových záznamů vydaných povolenek a brigád z formuláře Povolenky detail a Brigády detail.

6.8.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.3
Novinky: oprava ukládání karet členů po odstranění karty člena.

5.8.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.2
Novinky: oprava generování čísla legitimace při založení nové karty člena případně při změně čísla legitimace (výměně).

5.8.2019 - Vydána nová aktualizace programu Ryby17.1
Novinky: oprava zakládání nových záznamů plateb.

31.7.2019 - Nová verze programu - Ryby17: Prosím, abyste přešli na novou verzi programu Ryby17. Tu si stáhněte z podstránky Podpora. Verze Ryby16 již nebude podporována. Licence pro verzi 17 je přenosná z verze 16. Postup instalace a převodu dat je popsaný v manuálu v instalačním balíčku. Vzhledem k rozsáhlým změnám v kódu (v uživatelském rozhranní jsou minimální změny) prosím o zvýšenou obezřetnost a častější zálohování dat v následujích týdnech. V případě, že by se v programu objevila chyba, prosím o co nejrychlejší nahlášení. Vydal bych automatickou aktualizaci. Děkuji!

31.7.2019 - Tiskárna: Prosím o zaslání informací o typu tiskárny, kterou ve vaší MO používáte pro potisk hlaviček povolenek (výkazú úlovků a docházek) a případně i zkušeností, jak tento tisk na této tiskárně "vychytat". Za informace děkuji!

13.7.2019 - Nová verze programu - Ryby17: Do konce července 2019 vydám testovací verzi programu Ryby17. Předpokládané ukončení servisu verze 16 bude během měsíce září 2019. Prosím o vyzkoušení a zaslání připomínek, včetně upozornění na případné chyby. Děkuji!

13.7.2019 - Chybějící revíry v číselníku revírů programu Ryby16: Prosím o zaslání informací o případně chybějících revírech v číselníku revírů (číslo revíru, název revíru a hospodařící MO). Za informace děkuji!
TOPlistPartner projektu: